Shoichiro Oomi als Lieutenant Sakuma.

Shogo Suzukials Miyoshi
uuya Kido als Jitsui
Koji Saikawa als Kaminaga